Sunday, March 27, 2016

Pembelajaran Abad ke 21

Semalam saya menghadiri Ladap tentang Pembelajaran Abad ke-21.Di sini saya berkongsi minda ciri-ciri guru abad ke 21

Ciri-Ciri Guru Abad ke-21
 • Menguasai kandungan kurikulum
 • Guru perlu mahir dalam pdp.
 • Guru juga perlu memahami perkembangan murid dan sentiasa menyayangi murid.
 • Memahami psikologi pembelajaran.
 • Memiliki kemahiran kaunseling
 • menggunakan teknologi terkini
Ciri-ciri Murid Abad ke-21

 • Berupaya membuat hubung-kait
 • belajar dari kesilapan
 • Yakin
 • berani mencuba
 • ingin tahu
 • kreatif
 • mampu bekerja dengan orang lain
 • menjana idea
 • berdikari
 • tidak putus asa
 • semangat sentiasa boleh
 • mampu berfikir sendiri    
itulah sedikit maklumat yang saya dapat semalam.