Wednesday, April 07, 2010

Beza Pendidik dan Pendidikan

Pendidik
( orang yang mendidikan)

Pendidikan
(Satu proses mendidik manusia)

Kualiti Asas Pendidik

1. Mempunyai kekuatan ilmu
2. Mempunyai kualiti diri yang boleh diteladani.
3. Mempunyai kaedah penyampaian menguasai Metodologi terkini