Friday, February 27, 2009

PENGHALANG KEJAYAAN

NAPOLEON dalam bukunya
Low to Success
menyenaraikan 10 sifat
yang menghalang kejayaan
> Tidak bertolak ansur
> Kedekut
> Tamak
>Cemburu
> Curiga
>Dendam
> Ego
> Angkuh.
> Kecederungan untuk menuai, sedangkan mereka tidak menanamnya.
> Tabiat berbelanja lebih daripada pendapatan